Sněmovní tisk 774/0, část č. 1/4
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

t070600.pdf (Dokument PDF, 203 KB) 
Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t077400.pdf (Dokument PDF, 904 KB)t077400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0774a0.pdf (Dokument PDF, 392 KB)t0774a0.doc

Rozesláno poslancům

6. března 2020 v 13:54
ISP (příhlásit)