Sněmovní tisk 754/0, část č. 1/4
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t075400.pdf (Dokument PDF, 444 KB)t075400.docx (Dokument DOCX, 158 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0754a0.pdf (Dokument PDF, 249 KB)t0754a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

13. února 2020 v 11:43
ISP (příhlásit)