Sněmovní tisk 753/0, část č. 1/4
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t075300.pdf (Dokument PDF, 275 KB)t075300.docx (Dokument DOCX, 22 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0753a0.pdf (Dokument PDF, 160 KB)t0753a0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)

Rozesláno poslancům

10. února 2020 v 12:14
ISP (příhlásit)