Sněmovní tisk 749/0
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t074900.pdf (Dokument PDF, 239 KB)t074900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0749a0.pdf (Dokument PDF, 171 KB)t0749a0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

4. února 2020 v 11:03
ISP (příhlásit)