Sněmovní tisk 748/0, část č. 1/12
Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t074800.pdf (Dokument PDF, 115 KB)t074800.docx
Důvodová zpráva  
t0748a0.pdf (Dokument PDF, 232 KB)t0748a0.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Text v českém jazyce  
t0748b0.pdf (Dokument PDF, 300 KB)t0748b0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
t0748c0.pdf (Dokument PDF, 239 KB)t0748c0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)
Text v jiném jazyce  
t0748d0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0748d0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)
t0748e0.pdf (Dokument PDF, 333 KB)t0748e0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)

Rozesláno poslancům

31. ledna 2020 v 14:58
ISP (příhlásit)