Sněmovní tisk 748/0, část č. 1/12
Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t074800.pdf (Dokument PDF, 115 KB)t074800.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
Důvodová zpráva  
t0748a0.pdf (Dokument PDF, 232 KB)t0748a0.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Text v českém jazyce  
t0748b0.pdf (Dokument PDF, 300 KB)t0748b0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
t0748c0.pdf (Dokument PDF, 239 KB)t0748c0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)
Text v jiném jazyce  
t0748d0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0748d0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)
t0748e0.pdf (Dokument PDF, 333 KB)t0748e0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)

Rozesláno poslancům

31. ledna 2020 v 14:58
ISP (příhlásit)