Sněmovní tisk 734/0, část č. 1/6
Novela z. o pozemkových úpravách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t073400.pdf (Dokument PDF, 435 KB)t073400.doc
t0734a0.pdf (Dokument PDF, 444 KB)t0734a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0734b0.pdf (Dokument PDF, 615 KB)t0734b0.doc

Rozesláno poslancům

27. ledna 2020 v 14:38
ISP (příhlásit)