Sněmovní tisk 730/0, část č. 1/4
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t073000.pdf (Dokument PDF, 287 KB)t073000.docx (Dokument DOCX, 27 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0730a0.pdf (Dokument PDF, 235 KB)t0730a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

22. ledna 2020 v 15:35
ISP (příhlásit)