Sněmovní tisk 705/0
N.z., kterým se ruší z. o Veřejném ochránci práv

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t070500.pdf (Dokument PDF, 367 KB)t070500.docx (Dokument DOCX, 49 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0705a0.pdf (Dokument PDF, 604 KB)t0705a0.docx (Dokument DOCX, 80 KB)

Rozesláno poslancům

21. ledna 2020 v 10:27
ISP (příhlásit)