Sněmovní tisk 702/0, část č. 1/4
Novela z. o užívání státních symbolů ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t070200.pdf (Dokument PDF, 160 KB)t070200.docx (Dokument DOCX, 30 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0702a0.pdf (Dokument PDF, 324 KB)t0702a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

15. ledna 2020 v 14:30
ISP (příhlásit)