Sněmovní tisk 685/0, část č. 1/4
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t068500.pdf (Dokument PDF, 548 KB)t068500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0685a0.pdf (Dokument PDF, 235 KB)t0685a0.doc

Rozesláno poslancům

23. prosince 2019 v 11:16
ISP (příhlásit)