Sněmovní tisk 674/0, část č. 1/4
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t067400.pdf (Dokument PDF, 326 KB)t067400.docx (Dokument DOCX, 132 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0674a0.pdf (Dokument PDF, 178 KB)t0674a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

18. prosince 2019 v 9:19
ISP (příhlásit)