Sněmovní tisk 654/0
Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t065400.pdf (Dokument PDF, 673 KB)t065400.docx (Dokument DOCX, 86 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0654a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0654a0.docx (Dokument DOCX, 77 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0654b0.pdf (Dokument PDF, 300 KB)t0654b0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)

Rozesláno poslancům

25. listopadu 2019 v 15:27
ISP (příhlásit)