Sněmovní tisk 644/0
Novela z. o technických požadavcích na výrobky - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t064400.pdf (Dokument PDF, 453 KB)t064400.docx (Dokument DOCX, 55 KB)
t0644a0.pdf (Dokument PDF, 510 KB)t0644a0.docx (Dokument DOCX, 38 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0644b0.pdf (Dokument PDF, 259 KB)t0644b0.docx (Dokument DOCX, 25 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0644c0.pdf (Dokument PDF, 261 KB)t0644c0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0644d0.pdf (Dokument PDF, 317 KB)t0644d0.doc

Rozesláno poslancům

13. listopadu 2019 v 14:59
ISP (příhlásit)