Sněmovní tisk 568/0
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t056800.pdf (Dokument PDF, 264 KB)t056800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0568a0.pdf (Dokument PDF, 190 KB)t0568a0.doc

Rozesláno poslancům

22. srpna 2019 v 10:24
ISP (příhlásit)