Sněmovní tisk 542/0
Novela z. o majetku České republiky

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t054200.pdf (Dokument PDF, 228 KB)t054200.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0542a0.pdf (Dokument PDF, 221 KB)t0542a0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)

Rozesláno poslancům

4. července 2019 v 11:22
ISP (příhlásit)