Sněmovní tisk 538/0
Písemná interpelace I. Adamce na K. Havlíčka ve věci plán.bezúplat.převodu areálu býv.dolu Kateřina I do vlastnic.obce

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t053800.pdf (Dokument PDF, 34 KB) 
Písemná interpelace  
t0538a0.pdf (Dokument PDF, 306 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0538b0.pdf (Dokument PDF, 201 KB) 

Rozesláno poslancům

27. června 2019 v 15:21
ISP (příhlásit)