Sněmovní tisk 533/0, část č. 1/10
Sml. mezi ČR a Mongolskem o zpětném přebírání osob

Soubory sněmovního tisku

t035600.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
t049000.pdf (Dokument PDF, 604 KB) 
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t053300.pdf (Dokument PDF, 31 KB)t053300.doc
Důvodová zpráva  
t0533a0.pdf (Dokument PDF, 101 KB)t0533a0.doc
Text v českém jazyce  
t0533b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0533b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0533c0.pdf (Dokument PDF, 498 KB)t0533c0.doc
Další  
t0533d0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0533d0.doc

Rozesláno poslancům

25. června 2019 v 16:04
ISP (příhlásit)