Sněmovní tisk 519/0, část č. 1/4
Novela z. o státním zastupitelství

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t051900.pdf (Dokument PDF, 451 KB)t051900.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0519a0.pdf (Dokument PDF, 427 KB)t0519a0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)

Rozesláno poslancům

20. června 2019 v 15:20
ISP (příhlásit)