Sněmovní tisk 488/0
Novela z. o některých druzích podpory kultury

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t048800.pdf (Dokument PDF, 416 KB)t048800.docx (Dokument DOCX, 22 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0488a0.pdf (Dokument PDF, 246 KB)t0488a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

23. května 2019 v 9:14
ISP (příhlásit)