Sněmovní tisk 476/0, část č. 1/4
Novela z. o státním zastupitelství

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t047600.pdf (Dokument PDF, 364 KB)t047600.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0476a0.pdf (Dokument PDF, 274 KB)t0476a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

10. května 2019 v 10:40
ISP (příhlásit)