Sněmovní tisk 475/0, část č. 1/4
Novela z. o právu petičním

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t047500.pdf (Dokument PDF, 369 KB)t047500.docx (Dokument DOCX, 27 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0475a0.pdf (Dokument PDF, 217 KB)t0475a0.docx (Dokument DOCX, 14 KB)

Rozesláno poslancům

6. května 2019 v 10:31
ISP (příhlásit)