Sněmovní tisk 454/0
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t045400.pdf (Dokument PDF, 746 KB)t045400.docx (Dokument DOCX, 173 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0454a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0454a0.docx (Dokument DOCX, 295 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0454b0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0454b0.docx (Dokument DOCX, 218 KB)

Rozesláno poslancům

3. dubna 2019 v 14:00
ISP (příhlásit)