Sněmovní tisk 419/0, část č. 1/3
Písemná interpelace S. Blahy na J. Kněžínka ve věci umož.příkaz.říz. při řeš.přestupků v souvis.se zák.o střetu zájmů

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t041900.pdf 
Písemná interpelace  
t0419a0.pdf (Dokument PDF, 107 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0419b0.pdf (Dokument PDF, 228 KB) 

Rozesláno poslancům

28. února 2019 v 15:45
ISP (příhlásit)