Sněmovní tisk 388/0
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t038800.pdf (Dokument PDF, 396 KB)t038800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0388a0.pdf (Dokument PDF, 326 KB)t0388a0.doc

Rozesláno poslancům

1. února 2019 v 11:43
ISP (příhlásit)