Sněmovní tisk 376/0, část č. 1/3
Písemná interpelace O. Richterové na A. Babiše ve věci řešení soc.vylouč.lokalit a akutních problémů sídliště Janov

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t037600.pdf (Dokument PDF, 30 KB) 
Písemná interpelace  
t0376a0.pdf (Dokument PDF, 106 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0376b0.pdf (Dokument PDF, 340 KB) 

Rozesláno poslancům

23. ledna 2019 v 9:11
ISP (příhlásit)