Sněmovní tisk 370/0, část č. 1/3
Písemná interpelace V. Kaňkovského na A. Vojtěcha ve věci neprůhledné nakládání s investičními a provozními zdroji SÚKL

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t037000.pdf (Dokument PDF, 32 KB) 
Písemná interpelace  
t0370a0.pdf (Dokument PDF, 140 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0370b0.pdf (Dokument PDF, 527 KB) 

Rozesláno poslancům

10. ledna 2019 v 14:38
ISP (příhlásit)