Sněmovní tisk 369/0, část č. 1/6
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t036900.pdf (Dokument PDF, 381 KB)t036900.docx (Dokument DOCX, 39 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0369a0.pdf (Dokument PDF, 291 KB)t0369a0.docx (Dokument DOCX, 35 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0369b0.pdf (Dokument PDF, 226 KB)t0369b0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

9. ledna 2019 v 15:34
ISP (příhlásit)