Sněmovní tisk 352/0
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t035200.pdf (Dokument PDF, 325 KB)t035200.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0352a0.pdf (Dokument PDF, 237 KB)t0352a0.doc

Rozesláno poslancům

12. prosince 2018 v 9:27
ISP (příhlásit)