Sněmovní tisk 290/0
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029000.pdf (Dokument PDF, 594 KB)t029000.doc
   
t071300.pdf (Dokument PDF, 293 KB) 
Platné znění s vyznačením změn  
t0290a0.pdf (Dokument PDF, 320 KB)t0290a0.doc
   
t1128c0.pdf (Dokument PDF, 84 KB) 
t0594i0.pdf (Dokument PDF, 189 KB) 

Rozesláno poslancům

1. října 2018 v 11:18
ISP (příhlásit)