Sněmovní tisk 252/0
Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o leteckých službách

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t025200.pdf (Dokument PDF, 89 KB)t025200.doc
Důvodová zpráva  
t0252a0.pdf (Dokument PDF, 229 KB)t0252a0.doc
Text v českém jazyce  
t0252b0.pdf (Dokument PDF, 6 MB)t0252b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0252c0.pdf (Dokument PDF, 6 MB)t0252c0.doc

Rozesláno poslancům

3. srpna 2018 v 12:55
ISP (příhlásit)