Sněmovní tisk 198/0
Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv.

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t019800.pdf (Dokument PDF, 100 KB)t019800.doc
Důvodová zpráva  
t0198a0.pdf (Dokument PDF, 214 KB)t0198a0.doc
Text v českém jazyce  
t0198b0.pdf (Dokument PDF, 945 KB)t0198b0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
t0198c0.pdf (Dokument PDF, 188 KB)t0198c0.docx (Dokument DOCX, 57 KB)
t0198d0.pdf (Dokument PDF, 295 KB)t0198d0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
t0198e0.pdf (Dokument PDF, 172 KB)t0198e0.docx (Dokument DOCX, 61 KB)

Rozesláno poslancům

7. června 2018 v 15:06
ISP (příhlásit)