Sněmovní tisk 168/0
Novela z. o ochranných známkách - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t016800.pdf (Dokument PDF, 960 KB)t016800.docx (Dokument DOCX, 679 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0168a0.pdf (Dokument PDF, 737 KB)t0168a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0168b0.pdf (Dokument PDF, 663 KB)t0168b0.doc

Rozesláno poslancům

2. května 2018 v 15:17
ISP (příhlásit)