Sněmovní tisk 130/0, část č. 1/6
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t013000.pdf (Dokument PDF, 221 KB)t013000.docx
t0130a0.pdf (Dokument PDF, 561 KB)t0130a0.docx (Dokument DOCX, 213 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0130b0.pdf (Dokument PDF, 214 KB)t0130b0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

21. března 2018 v 16:22
ISP (příhlásit)