Sněmovní tisk 130/0, část č. 1/6
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t013000.pdf (Dokument PDF, 221 KB)t013000.docx (Dokument DOCX, 39 KB)
t0130a0.pdf (Dokument PDF, 561 KB)t0130a0.docx (Dokument DOCX, 213 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0130b0.pdf (Dokument PDF, 214 KB)t0130b0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

21. března 2018 v 16:22
ISP (příhlásit)