Sněmovní tisk 1234/0
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t123400.pdf (Dokument PDF, 404 KB)t123400.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1234a0.pdf (Dokument PDF, 245 KB)t1234a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

3. června 2021 v 15:12
ISP (příhlásit)