Sněmovní tisk 1229/0
Novela z. o právech příslušníků národnostních menšin

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t122900.pdf (Dokument PDF, 285 KB)t122900.docx (Dokument DOCX, 33 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1229a0.pdf (Dokument PDF, 155 KB)t1229a0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

27. května 2021 v 16:16
ISP (příhlásit)