Sněmovní tisk 1190/0
Novela z. o spotřebních daních - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t119000.pdf (Dokument PDF, 656 KB)t119000.docx (Dokument DOCX, 134 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1190a0.pdf (Dokument PDF, 372 KB)t1190a0.docx (Dokument DOCX, 126 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1190b0.pdf (Dokument PDF, 357 KB)t1190b0.docx (Dokument DOCX, 56 KB)

Rozesláno poslancům

29. března 2021 v 14:03
ISP (příhlásit)