Sněmovní tisk 1180/0
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t118000.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t118000.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1180a0.pdf (Dokument PDF, 165 KB)t1180a0.docx (Dokument DOCX, 25 KB)

Rozesláno poslancům

22. března 2021 v 18:42
ISP (příhlásit)