Sněmovní tisk 1170/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t117000.pdf (Dokument PDF, 265 KB)t117000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1170a0.pdf (Dokument PDF, 458 KB)t1170a0.doc

Rozesláno poslancům

24. února 2021 v 17:20
ISP (příhlásit)