Sněmovní tisk 1157/0
Novela z. o civilním letectví - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t115700.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t115700.docx (Dokument DOCX, 154 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1157a0.pdf (Dokument PDF, 580 KB)t1157a0.docx (Dokument DOCX, 121 KB)
Návrhy vyhlášek  
t1157b0.pdf (Dokument PDF, 150 KB)t1157b0.docx (Dokument DOCX, 30 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1157c0.pdf (Dokument PDF, 432 KB)t1157c0.doc

Rozesláno poslancům

15. února 2021 v 14:24
ISP (příhlásit)