Sněmovní tisk 1149/0
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t114900.pdf (Dokument PDF, 553 KB)t114900.docx (Dokument DOCX, 76 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1149a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t1149a0.docx (Dokument DOCX, 137 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1149b0.pdf (Dokument PDF, 503 KB)t1149b0.docx (Dokument DOCX, 42 KB)

Rozesláno poslancům

8. února 2021 v 14:36
ISP (příhlásit)