Sněmovní tisk 1144/0
Novela z. o sociálních službách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t114400.pdf (Dokument PDF, 360 KB)t114400.docx (Dokument DOCX, 46 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1144a0.pdf (Dokument PDF, 217 KB)t1144a0.docx (Dokument DOCX, 28 KB)

Rozesláno poslancům

1. února 2021 v 15:25
ISP (příhlásit)