Sněmovní tisk 1141/0
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t114100.pdf (Dokument PDF, 398 KB)t114100.docx (Dokument DOCX, 27 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1141a0.pdf (Dokument PDF, 244 KB)t1141a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

1. února 2021 v 15:11
ISP (příhlásit)