Sněmovní tisk 1138/0
Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t113800.pdf (Dokument PDF, 328 KB)t113800.doc
Důvodová zpráva  
t1138a0.pdf (Dokument PDF, 659 KB)t1138a0.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Text v českém jazyce  
t1138b0.pdf (Dokument PDF, 681 KB)t1138b0.doc
Text v jiném jazyce  
t1138c0.pdf (Dokument PDF, 582 KB) 

Rozesláno poslancům

29. ledna 2021 v 8:58
ISP (příhlásit)