Sněmovní tisk 1137/0
Změna přílohy VII Göteborského protokolu - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t113700.pdf (Dokument PDF, 83 KB)t113700.doc
Důvodová zpráva  
t1137a0.pdf (Dokument PDF, 701 KB)t1137a0.docx (Dokument DOCX, 25 KB)
Text v českém jazyce  
t1137b0.pdf (Dokument PDF, 164 KB)t1137b0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
t1137c0.pdf (Dokument PDF, 152 KB)t1137c0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
Text v jiném jazyce  
t1137d0.pdf (Dokument PDF, 124 KB) 
t1137e0.pdf (Dokument PDF, 120 KB) 

Rozesláno poslancům

25. ledna 2021 v 10:08
ISP (příhlásit)