Sněmovní tisk 1122/0
Novela z. o některých úpravách v oblasti dávek

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t112200.pdf (Dokument PDF, 159 KB)t112200.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1122a0.pdf (Dokument PDF, 125 KB)t1122a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

5. ledna 2021 v 15:05
ISP (příhlásit)