Sněmovní tisk 1117/0
Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t111700.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t111700.docx (Dokument DOCX, 333 KB)
t1117a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t1117a0.docx (Dokument DOCX, 161 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1117b0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t1117b0.docx (Dokument DOCX, 660 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1117c0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t1117c0.docx (Dokument DOCX, 428 KB)

Rozesláno poslancům

28. prosince 2020 v 16:53
ISP (příhlásit)