Sněmovní tisk 1097/0, část č. 1/4
Novela z. o státních svátcích - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109700.pdf (Dokument PDF, 184 KB)t109700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1097a0.pdf (Dokument PDF, 134 KB)t1097a0.doc

Rozesláno poslancům

24. listopadu 2020 v 14:05
ISP (příhlásit)