Sněmovní tisk 1095/0, část č. 1/4
Novela z. o spotřebních daních

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109500.pdf (Dokument PDF, 195 KB)t109500.docx (Dokument DOCX, 25 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1095a0.pdf (Dokument PDF, 164 KB)t1095a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

23. listopadu 2020 v 16:11
ISP (příhlásit)