Sněmovní tisk 1092/0
Změna Doh. o mezinárodní finanční korporaci

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t109200.pdf (Dokument PDF, 71 KB)t109200.doc
Důvodová zpráva  
t1092a0.pdf (Dokument PDF, 354 KB)t1092a0.doc
Text v českém jazyce  
t1092b0.pdf (Dokument PDF, 346 KB)t1092b0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
Text v jiném jazyce  
t1092c0.pdf (Dokument PDF, 309 KB)t1092c0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
Další  
t1092d0.pdf (Dokument PDF, 508 KB)t1092d0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)
t1092e0.pdf (Dokument PDF, 508 KB)t1092e0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

19. listopadu 2020 v 9:32
ISP (příhlásit)