Sněmovní tisk 1081/0, část č. 1/4
Novela z. o vysokých školách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t108100.pdf (Dokument PDF, 294 KB)t108100.docx (Dokument DOCX, 38 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1081a0.pdf (Dokument PDF, 152 KB)t1081a0.docx (Dokument DOCX, 112 KB)

Rozesláno poslancům

9. listopadu 2020 v 19:40
ISP (příhlásit)